WI WER WAS? Wiesbaden!

Wiesbaden canlı ve dünyaya açık bir şehirdir. Burada 170 Millete mensup insanlar yaşıyor. Kimi buraya yeni taşınmış. kimileri uzun zamandan beri ve bir çoğu burada dünyaya gelmiş.

Bu Sayfa herkese Wiesbaden’da ki kültürel yaşama katılmayı kolaylaştırmayı ve biraradaki ilişkileri iyileştirmeyi amaçlar.

Burada genel olarak göçmen örgütleri, göçmen dernekleri, ve kültürel yaşamın birer parçaları olan Sanatçılar ve kurumlar hakkında bilgiler içerir.

Çeşitli sunumlar, özellikle aktüel farklı Toplantlar ve programlar hakkında bilgiler içerir.

Bu Sayfa Eyaletbaşkenti Wiesbaden Göçmen ve Uyum Dairesi ile Kültür Dairesi tarafından hazırlanmıştır.

WAS? – FINDE EIN EVENT

Süz
Weitere Veranstaltungen anzeigen